A A A

Nasza oferta

 


- prowadzenie ksiąg rachunkowych

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

- prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

- prowadzenie ewidencji VAT

- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT,CIT, VAT

- prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego

- rozliczanie podatnika i pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej

- inne usługi księgowe i rozliczeniowe wg zlecenia

- sporządzanie wniosków  WZM o zwrot VAT za materiały budowlane

- rozliczenie podatku VAT od działalności rolniczej